dân ca và nhạc cổ truyền
danh từ
1.おけさ​​
câu, diễn đạt
2.おけさ​​

Thảo luận, đóng góp