dân đen
1.しょみん 「庶民」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỨショ
DÂNミン