dàn đồng ca
danh từ
1.アンサンブル​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dàn đồng ca

1. trang phục của dàn đồng ca
アンサンブルの衣服