dằn lại
động từ
1.よくせい 「抑制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
ỨCヨク