dân làng
danh từ
1.そんみん 「村民」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNソン
DÂNミン