dàn quân
1.ぐんたいはいち 「軍隊配置」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỐIハイ
TRÍ
ĐỘIタイ
QUÂNグン