dân quê
danh từ
1.いなかもの 「いなか者」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dân quê

1. Nhìn giống như người nhà quê (dân quê)
いなか者に見える

Kanji liên quan

GIẢシャ