dân quyền
1.みんけん 「民権」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DÂNミン
QUYỀNケン、ゴン