dân trong thành phố
câu, diễn đạt
1.ちょうみん 「町民」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐINHチョウ
DÂNミン