dân tuyển
1.みんせん 「民選」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUYỂNセン
DÂNミン