dáng bộ
1.たいど 「態度」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘド、ト、タク
THÁIタイ