dạng nhỏ
1.こがた 「小型」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỂUショウ
HÌNHケイ