dạng sữa
danh từ
1.にゅうじょう 「乳状」 [NHŨ TRẠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẠNGジョウ
NHŨニュウ