đăng tải
động từ
1.のせる 「載せる」​​
2.とうさいする 「搭載する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÁPトウ
TẢI,TÁIサイ