dáng vẻ thể thao
câu, diễn đạt
1.スポーティー​​

Thảo luận, đóng góp