danh họa Phương Tây
câu, diễn đạt
1.たいせいめいが 「泰西名画」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
HỌA,HOẠCHガ、カク、エ、カイ
THÁIタイ
TÂYセイ、サイ、ス