danh mục chính thức hàng hóa nhập khẩu
1.ゆにゅうひんもく 「輸入品目」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
MỤCモク、ボク
PHẨMヒン、ホン
THÂUユ、シュ