danh ngôn
1.めいげん 「名言」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
NGÔNゲン、ゴン