danh nhân
danh từ
1.めいじん 「名人」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
NHÂNジン、ニン