danh tiếng tốt
danh từ
1.ほうめい 「芳名」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
PHƯƠNGホウ