dạo ấy
1.とうじ 「当時」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
THỜI,THÌ