dao khắc
danh từ
1.ちょうこくとう 「彫刻刀」 [ĐIÊU KHẮC ĐAO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐAOトウ
ĐIÊUチョウ
KHẮCコク