dao lạng thịt
câu, diễn đạt
1.ほうちょう 「包丁」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BAOホウ
ĐINHチョウ、テイ、チン、トウ、チ