Đạo luật phân biệt đối xử với người tàn tật
câu, diễn đạt
1.しんたいしょうがいしゃさべつほう 「身体障害者差別法」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢシャ
PHÁPホウ、ハッ、ホッ、フラン
SAI
CHƯỚNGショウ
BIỆTベツ
THỂタイ、テイ
THÂNシン
HẠIガイ