dao nhọn
danh từ
1.でば 「出刃」 [XUẤT NHẬN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬNジン、ニン
XUẤTシュツ、スイ