dao phẫu thuật
danh từ
1.メス​​

Thảo luận, đóng góp