dắt dẫn
1.みちびく 「導く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠOドウ