dát vào
động từ
1.はめこむ 「はめ込む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬP