dậu
danh từ
1.いけがき 「生垣」 [SINH VIÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SINHセイ、ショウ
VIÊNエン