dầu cá
1.ぎょゆ 「魚油」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUユ、ユウ
NGƯギョ