dầu cá thu
1.かんゆ 「肝油」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUユ、ユウ
CANカン