dấu chấm hỏi
1.ぎもんふ 「疑問符」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẤNモン
PHÙ
NGHI