dấu chấm phảy
danh từ
1.セミコロン​​

Thảo luận, đóng góp