dấu chấm than
1.かんたんふ 「感嘆符」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÙ
THÁNタン
CẢMカン