dầu chiết xuất từ cây cỏ
câu, diễn đạt
1.なたねあぶら 「菜種油」 [THÁI CHỦNG DU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁIサイ
DUユ、ユウ
CHỦNGシュ