dấu giáng
danh từ
1.へん 「変」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIẾNヘン