dầu gội đầu
danh từ
1.シャンプー​​
câu, diễn đạt
2.せんぱつ 「洗髪」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẨYセン
PHÁTハツ