dấu hiệu tốt
câu, diễn đạt
1.ていしょう 「禎祥」 [TRINH TƯỜNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TƯỜNGショウ
TRINHテイ