dấu hình chuông
danh từ
1.ベルマーク​​

Thảo luận, đóng góp