dấu hỏi
danh từ
1.か 「乎」 [HỒ]​​
2.ぎもんふ 「疑問符」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẤNモン
PHÙ
NGHI
HỒコ、オ