dầu magarin
danh từ
1.マーガリン​​

Thảo luận, đóng góp