dấu phẩy
danh từ
1.とうてん 「読点」 [ĐỘC ĐIỂM]​​
2.コンマ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂMテン
ĐỘCドク、トク、トウ