dẫu sao thì
từ nối, liên từ
1.ところが 「所が」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỞショ