dầu vỏ cam
danh từ
1.とうひゆ 「橙皮油」 [CHANH BÌ DU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUユ、ユウ
CHANHトウ