dây cầu chì
danh từ
1.どうかせん 「導火線」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠOドウ
HỎA
TUYẾNセン