dây cột tóc
danh từ
1.ヘアバンド​​

Thảo luận, đóng góp