dày đặc
tính từ
1.こんもり​​
2.せいみつ 「精密」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TINHセイ、ショウ、シヤウ
MẬTミツ