dây đai có răng cưa
câu, diễn đạt
1.はつきベルト 「歯付ベルト」 [XỈ PHÓ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
XỈ