dây dẫn
danh từ
1.せん 「線」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUYẾNセン