dây lưng (Obi) của phụ nữ có sợi đen trắng
câu, diễn đạt
1.ちゅうやおび 「昼夜帯」 [TRÚ DẠ ĐỚI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÚチュウ
DẠ
ĐỚI,ĐÁIタイ